Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (Cyprus Association for Quality) ιδρύθηκε το 2001 με την αρχική επωνυμία Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πιστοποιημένων κατά ISO 9000 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός  και εντάχθηκε στη δύναμη των μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Από το 2003 ο Σύνδεσμος είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EOQ) και από τον Απρίλιο του 2005 είναι Εθνικός Αντιπρόσωπος (National Representative) της Κύπρου στον EOQ. Τον Φεβρουάριο του 2006 ο Σύνδεσμος διευρύνθηκε και μετονομάστηκε σε Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας. Επιδίωξη του Συνδέσμου είναι να διαδραματίσει ρόλο υψίστης σημασίας για την πρόοδο και ευημερία των επιχειρήσεων καθώς και των καταναλωτών μέσα από την προώθηση της Ποιότητας.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η  προβολή των μελών του Συνδέσμου και η προβολή τους ανάμεσα στον κρατικό, ημικρατικό τομέα, στον επιχειρηματικό κόσμο και στο ευρύ κοινό. Η προώθηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου σε σχέση με τα Συστήματα Διαχείρισης, τα Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας ή τα άλλα πρότυπα που εφαρμόζουν. Η συνεχής στήριξη και ενίσχυση των μελών σε θέματα ποιότητας περιλαμβανομένης της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων.