Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) – Cyprus Employers & Industrialists Federation

www.oeb.org.cy

επίσκεψη

European Organisation for Quality (EOQ)

http://www.eoq.org/home.html

επίσκεψη

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) – Cyprus Organisation for the Promotion of Quality

http://www.mcit.gov.cy/mcit/cys/cys.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

επίσκεψη

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) – Cyprus Organisation for Standardization

http://www.cys.org.cy/el/

επίσκεψη

International Organization for Standardization (ISO)

http://www.iso.org/iso/home.html

επίσκεψη

American Society for Quality (ASQ)

www.asq.org

επίσκεψη